Srpen 2008

Aichmajerová se zase odhalila

31. srpna 2008 v 10:51 | www.blesk.cz |  Přátelé
30.8.2008  05:00

Ti, kdo si neprohlédli ňadra Evy Aichmajerové (29) před týdnem, dostali novou šanci. Na akci Top Star bylo na co se koukat!

Po soutěži Muž roku, kam moderátorka dorazila naostro, se Eva předvedla na párty pořadu Top Star. Měla na sobě odvážný model návrháře Petra Lakrona a při otočce jí vykouklo ňadro i s bradavkou.

Díky jejím předchozím zkušenostem s focením erotických fotografií, to ale Evu nijak nerozhodilo. A protože se na večírku sešla spousta pánů, které ženy nepřitahují, zůstala v klidu většina publika. V něm byl i Lumír Olšovský (34) se svým přítelem Pavlem. Herec si z večírku odnesl pro něj zajímavější zážitek. Vyhrál totiž dámskou večerní róbu.
"Dlouho jsem přemýšlel, co s ní udělám. Pro exmanželku je příliš extravagantní, dceři je dvanáct a použila by ji leda na maškarní a s přítelem si převleky náš intimní život zpestřovat nemusíme," smál se Lumír. Volba nakonec padla na jeho nejlepší kamarádku Moniku Absolonovou, které se šaty budou hodit třeba na vystoupení.

Autor: agš
Foto: Foto Blesk - Martin Mithofer

Poslední píseň o Nilu - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 14:33 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Odcházím, já nevzlykám
Temnotě říše stínů přivykám
Zemi mou mít bude Řím
Dřív než má zem zešeří
Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech dávných příčinách
Duše má bdí ve hvězdách
Netoužím já jim se vzdát

Ref.:
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Skončil Řím zkázu mou
Mou zem tak svázanou
Sílou svou léčí Nil můj

Kleopatra + Sbor:
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj (tvůj)
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj (tvůj)

Dál královnou jsem já - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 14:29 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Ó, božská Isis já tě vzývám
Tak málo času náhle zbývá, vím
Říše má je v područí
V knihách mrtvých dohru číst
Teď můžu, když tvou náruč vítám

Ref.:
Dál královnou jsem já
A lid můj má mě ctít
Já kráčím v legendách
Ze snů už přece vím, to má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak věrný je můj stát
Kde o mně budou psát
Jak býval Egypt ráj
Ať Řím jen poslouchá
Dál královnou jsem já

Smlouva s Římem - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 14:26 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Služebník oddaný
Nebo spíš poddaný
Copak si žádá tvůj pán

Marcus Antonius:
Musím tě opravit
V Římě tě volí lid
Nevládne Oktavián

Kleopatra:
Padni na kolena
Já nejsem volen
Cti královský majestát

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Hleď tato území
Stanou se pouze mým
Majetkem svrchovaným

Marcus Antonius:
Půdu já rád ti dám
Též se ti omlouvám
Za sňatek, který chtěl Řím

Kleopatra:
Nemáš snad vůli svou
Lidem, co blízkou jsou
Vyhovíš ve všem a rád

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Učinil jsi z královny Egypta svou děvku

Marcus Antonius:
Musel jsem si vzít Oktávii
Abych utužil triumvirát

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou

Marcus Antonius:
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Jen svatbu s královnou
Odčiníš hanbu mou
Jen ať to ví celý Řím

Marcus Antonius:
Sám si tě vezmu rád
Slibuji nastokrát
Miluji Tě, teď to vím

Kleopatra:
Náš sňatek z rozumu
Potvrdí korunu
Jíž nosí Caesarián

Oba:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Čest královnám - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 14:15 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
V srdci mém je zášť
Když muž mě podvádí
A bolí to zvlášť
Když si jinou odvádí
Jako ženu vlastní
A ví to celý Řím
Mí odpůrci jsou šťastní
Já už mu nevěřím

Apollodoros:
Kde tvá síla králů
Teď právě skomírá

Kleopatra:
Stovky prázdných sálů
Osamělost otvírá

Oba:
To se běžně stává
Kleopatra kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Oba:
Čest královnám
Čest královnám
Čest královnám

Apollodoros:
Ohlásil se právě judský král

Kleopatra:
Zcela mimo Řím
Teď stočím pohled svůj

Apollodoros:
Pro Egypt jsi vším
Tak za svým státem stůj

Oba:
Budoucnost je východ
Dobře chránit může nás
Má jednu z velkých výhod
Je to proti Římu hráz

Apollodoros:
Egypt je zas rád
Že chceš mu v čele stát

Kleopatra:
Vládce musí hrát
Vždy nejdřív za svůj stát

Apollodoros:
I když se to stává
Kleopatra kterou znám
Ze svých pádů silná vstává
Zachová čest královnám

Oba:
Čest královnám
Čest královnám
Čest královnám

Apollodoros:
O tvůj chladný rozum jsem se bál

Kleopatra:
Vydržím i víc
Moh' bys mě líp znát

Oba:
Spojencům jdem říct
Kterou cestou teď se dát

Roztoužená - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 14:12 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Roztoužená
I zaskočená
Jdu za láskou
Neotřesen
Ničím roste můj sen
Je o nás dvou
Já přece vím
Je jen Caesara stín
Co se dá dělat s tím
Láska ví
Mé smyslné
Sny nesmyslné
Nudu ukrátí
Tuší můj stát
Co se má stát
Až se navrátí
Až se navrátí

Já ti přísahám - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 13:40 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Já ti přísahám
Trochu úzkost v srdci mám
Když se do něj vkrádá Řím
Já znám ty konce zlé
Je stejný jed snad lék
Ač z říše hadů já to sotva vím

Marcus Antonius:
Já, královno, tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
V tom rouchu vládců jsem to přece já
Ta dáma dál co sama vstává
A v úsvitu pak bledne moc a sláva

Marcus Antonius:
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Je víc než bych si troufal dříve říct

Kleopatra:
Já ti přísahám

Marcus Antonius:
Já ti přísahám

Kleopatra:
Teď jen tebe v srdci mám

Marcus Antonius:
Tebe v srdci mám

Kleopatra:
Nový příběh nám
Teď můžou bozi psát

Marcus Antonius:
Můžou bozi psát

Kleopatra:
My můžem lásku sát

Marcus Antonius:
Můžem lásku sát

Kleopatra:
A jedno je, co na to říká Řím

Marcus Antonius:
Já královno tvá víčka zbavím vzápětí
Všech zármutků i napětí
Tak zůstaň jen v mém objetí
A žár mé vášně hrozí stínům
Jež odlétají z tváře tvé i snů

Kleopatra:
Vždyť já už dávno nevzlykám
A lásku svou ti všechnu dám
Kdo má rád tě tak jsem to přece já

Marcus Antonius:
Kdo rád tě má no to jsem přece já

Kleopatra:
A září nový věk, jenž...

Oba:
...Vstává
A v úsvitu pak svítí moc a sláva
To já chci po tvém boku spát
Do říše tvého srdce vpád
Nejvíc ze mne chci ti dát
Tak říkej mi to tisíckrát
Můj další život náhle máš
Je tvůůůůůůj

Dohoda oboustranná - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 13:34 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Apollodoros:
Antonius!

Marcus Antonius:
Královna čeká zde, jak se mi zdá
Proč nechce mi v ústrety jít?

Apollodoros:
Chceš-li ať pomocnou ruku ti dá
Raději nechej to být

Marcus Antonius:
Krásná jsi jako dřív, možná i víc
Caesarův šperk nosíváš

Kleopatra:
Možná, že nejprve měl bys mi říct
Co vlastně na srdci máš

Oba:
Zlata dost má
Egyptský stát
A římská síla
Ta s ním bude stát
Vyjdem si vstříc
Stačí jen říct
Dohoda oboustranná

Jupiter:
Aaa a už je to tak, jak jsem říkal
Teď jí bude zobat z ruky, velký Antonius

Dámy vládnou - Kleopatra komplet

28. srpna 2008 v 13:31 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Já dobře znám
Bohatství správný význam
Ten klíč šanci dává mi vládnout

Fulvie:
A Řím plný žen
Jejich touhám je snášen
Zlata žár jenž je pouhou ozdobou

Kleopatra:
Ten žár

Fulvie:
Jasně říká, že můžu

Kleopatra:
Být svá

Fulvie:
Vlastní paní bez mužů

Obě, ref.:

Léta sbírá ženská víra sílu svou
V slunce záři, klidné stáří bez všech pout

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Kleopatra:
Muži doufaj, že jen

Obě:
Táhnou nás


Kleopatra:
Ten pohled žen
Na svět králům je vzdálen

Fulvie:
Já vím

Kleopatra:
Svět se zdá být jen pánů

Fulvie:
Pravdu máš

Kleopatra:
Je náš

Fulvie:
Je náš

Kleopatra:
Stejně náš

Fulvie:
Ano, náš

Kleopatra:
Bozi nám dávaj píli
Znovu vstát a nalézat dál svůj cíl

Fulvie:
Ten cíl

Kleopatra:
Jasně říká, že můžu

Fulvie:
Být svá

Kleopatra:
Vlastní paní bez mužů

Obě, ref.

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj, že jen táhnou nás

Obě, ref.

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj, že jen táhnou nás

Obě, ref.

Kleopatra:
Dámy vládnou, tak to bývá

Fulvie:
Mocí tajnou, co jim zbývá

Obě:
Muži doufaj, že jen táhnou nás
Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout
Ženy schopné budou vládnout nám

Bartošová bude Mona Lisa

28. srpna 2008 v 13:20 | www.blesk.cz |  Muzikál Mona Lisa
13.06.  12:52

Zpěvačka Iveta Bartošová se příští rok představí v hlavní roli nového muzikálu Mona Lisa, který bude mít premiéru 4. března v pražském Divadle Broadway.

Autorem hudby k novému divadelnímu představení je Bohouš Josef ve spolupráci s Michalem Davidem. Texty k písním napsal Lou Fanánek Hagen.

"V knihkupectví jsem objevil knížku (Leonarda) Da Vinciho a na obálce byla Mona Lisa. Řekl jsem si, to je přesně to téma, protože Monu Lisu zná každý. Příběh se opravdu povedl a z Ivety mám radost, protože jsme spolu ještě nespolupracovali, tak se na to moc těším," řekl na dnešní tiskové konferenci Bohouš Josef, který v roli autora muzikálové hudby debutuje.

"Už v minulosti jsem dostala nabídku od tohoto divadla vystupovat v jednom z muzikálů. Tehdy jsem se rozhodla pro jiný muzikál, což mě mrzelo. Teď jsem ráda, že ta možnost přišla a že mě čeká tak nádherná role jako je Mona Lisa. Muzika, kterou jsem zatím slyšela, je překrásná," řekla Bartošová, která bude v roli alternovat s Dashou a Monikou Absolonovou. Ta ztvárnila titulní roli v muzikálu Kleopatra, kterou právě Bartošová před lety odmítla.

Autor: ČTK

Laďka Něrgešová: Porodím u dr. House!

28. srpna 2008 v 13:12 | www.blesk.cz |  Rozhovory
13.07.  05:00

Každým dnem porodí své první dítě! Herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (32) se už těší na syna i na to, že se zbaví otoků nohou, bolestí zad a nadváhy.

Před těhotenstvím byla tak štíhlá, že vypadá přitažlivě i s 20 kilogramy navíc, které teď nabrala. A neopustil ji ani smysl pro humor, jímž si získává srdce posluchačů rádia Frekvence 1.
Už jste vybrali jméno pro syna?
"Mám jméno po tatínkovi, můj tatínek má jméno po tatínkovi, můj manžel má jméno po svém tatínkovi a jeho tatínek měl také jméno po tatínkovi. Rozhodli jsme se tento řetězec přerušit. Chtěla jsem české jméno, manžel cizí, ze všech jmen jsme našli jediný kompromis, na kterém jsme se shodli. Ale říkat ho zatím nechceme. Ne proto, abychom se dělali zajímavými, ale přijde mi rouhání ještě nenarozené dítě oslovovat jménem."

Takže nemůžete mít další dítě - kvůli jménu?
"Můžeme! Můžeme mít holčičku. Shodli jsme se na třech dívčích jménech. Zvláštní je, že u ženských jmen mi nevadí, znějí-li cizokrajně."

Podřizujete výběr tomu, aby třeba v showbyznysu nebyl další Artur?
"To nás tedy opravdu nenapadlo. Ani jsme neuvažovali, jestli někdo z našich kamarádů, s jejichž dětmi náš syn bude vyrůstat, dal tohle jméno. Samozřejmě jde-li o dvě jména, chápu, že by se třeba Karlu Gottovi nemuselo líbit, kdyby někdo vybral svým dětem kombinace, které použil on. Právě proto má dítě dvě jména, aby to nebyla nějaká Marie, ale třeba Marie Luisa, což ji odliší od ostatních Marií."

Jak prožíváte poslední dny těhotenství?
"Co se týče zdravotních problémů, 'užívám' si vše nepříjemné, co těhotenství provází - prostě klasika: otoky nohou a rukou, bolesti zad, nespavost, zánět močového měchýře, křečových žil, první tři měsíce jsem v podstatě prozvracela. Těhotenství je příšerné, ale beru to jako nezbytné období, abych měla vytoužené dítě."

Změnily se vám v těhotenství chutě?
"Ano, velmi. Dokonce jsem začala po deseti letech jíst znovu maso. Ne že bych si řekla, budu ho jíst, aby miminko mělo živiny, prostě jsem měla chuť na hovězí. První tři měsíce jsem nemohla jíst skoro nic jiného než pomeranče a hořčici. Jedla jsem po lžicích hořčici a ostrá jídla, což běžně vůbec nejím. Moje homeopatička mi řekla, že budu mít kluka, když jím ostré. A měla pravdu."

Poradíte čtenářům 'jak se dělá kluk'?
"Žádné pověry neplatí, jako třeba, že kluka děláte v holinách a holčičku v růžové podprsence, to jsou fakt nesmysly. Jediné, co funguje, to jsem se ale dozvěděla až po otěhotnění, je že když to děláte v den ovulace, je to kluk. Když k oplodnění dojde den před ovulací nebo po ní, je to většinou holčička. Klučičí spermie prostě vydrží míň!"

Velmi křehké vztahy teď natáčet nemůžete a vaše postava ing. Dagmar Lacinová tak odjela do Anglie... Vrátí se?
"Ano, odjela do Anglie hledat sama sebe. A jestli se vrátí, se uvidí. Já bych samozřejmě ráda, ale fakt neumím říct, co se mnou udělá mateřství a za jak dlouho se vzpamatuju takzvaně z nejhoršího!"

A kdy se vrátíte do rádia a do Činoherního klubu, tušíte?
"To je stejná věc. Nevím. Ale určitě to nebude po šestinedělí. To tedy určitě ne! Navíc nebude legrace sehnat hlídání."

Jakou maminkou bude Laďka Něrgešová?
"Vy se mě ptáte na věci, které vám teď nemůžu říct, nevím, jaká budu matka. Dítě nevytvoříte, jsou to hotové bytosti, které si nás vybraly, abychom s nimi mohli být a případně jim ukázat mantinely, nasměrovat je, ale výchova je fakt asi iluze. Nevím, zda budu vyžadovat, aby šlo dítě spát hodně brzy. Nemám na to názor, každé dítě je individualita. Určitě mu nebudu dovolovat všechno, ale nemůžete jeho osobnost lámat silou přes koleno."

Máte sourozence?
"Vyrůstala jsem s bráchou, o rok a půl mladším. Za což teda mámu obdivuju - po tak krátký době si pořídit druhýho kluka. (smích) Myslím, že jsem na něj jako malá žárlila - byli to přece moji! rodiče, tak jsem ho dost řezala. Ale dneska máme hezký vztah a já mám bráchu strašně ráda! Navíc jedna malá zajímavost: Martin má dceru, která se narodila před třemi lety 14. července - tedy v den, kdy jsme se s Járou (Jaroslav Plesl, novinář, pozn. redakce) loni brali, což byla opravdu náhoda - myslím to datum samozřejmě! A náš kluk se kolem 14. července narodí taky."

Už jste pořídli výbavičku pro miminko?
"Mám tolik oblečení, že ho ani nemusím prát, mohla bych ho rovnou vyhazovat, to by mi samozřejmě bylo líto, ale doufám, že nikoho nenapadne nosit mi oblečení. Protože o většinu zásob se nám už postarala moje tchyně. S oblečením na mimčo a s celým těhotenstvím mi také dost pomohla Veronika Žilková-Stropnická. Ostatní věci na miminko už jsou taky doma - jen kočárek je samozřejmě zatím zamluvený a ten tatínek vyzvedne až po porodu!"

Máte svého porodníka?
"Mám, to je ohromně důležité. Ještě před měsícem jsem to netušila. Byla jsem někde zaregistrovaná, myslela jsem si, že tam prostě přijedu a kdo tam bude, mě odrodí. Pak jsem ale zjistila, že to je věda. Všichni mi říkali, ty ses zbláznila, takhle to dělat nemůžeš. Pak jsem si uvědomila, že mám x let svého gynekologa Libora Nováka, který ordinuje v GynCentru v Hloubětíně. Je to hroznej pankáč, sorry doktore!, ale to mi vyhovuje. Libor tam, kde pracuje, má přezdívku doktor House - a on to je vážně doktor House. Pak jsem si řekla: "Proč mě nerodí Libor Novák? Ptám se Libora Nováka a on na to: "Protože Libor Novák nerodí v Praze."Takže asi budeme rodit mimo hlavní město a k velké nevoli Járy daleko od svých - daleko od domova. Ale to se teda nedá nic dělat. No... hezky jsem si to namalovala. Teď ještě, jaká bude realita... (smích)

Jak jste poznala, že jste těhotná?
Poznala jsem to dva dny před (ne)očekávanou menstruací, dokonce ještě dvě hodiny předtím to poznal můj manžel a ten den se mě na to ptal i kolega Saša Rašilov. Právě jsme natáčeli Velmi křehké vztahy, Saša mi říkal: "Hele, ty seš těhotná?" Já na to: "Jo, to určitě!" Hodinu nato pro mě na natáčení přijel manžel a já mu říkám: "Toho půl litru vanilkové zmrzliny jsem včera neměla jíst, je mi blbě, ale tak zvláštně blbě, když si dám piškot, je mi na hodinu líp. Manžel: "Tak to jsi těhotná!" Já na to: "Co všichni máte? Nejsem. A neříkej mi to, nebo až to dostanu, budu zase smutná."

Takže vás to příjemně překvapilo?
"O mimino jsme se snažili pět měsíců. Ten večer mi to ale nedalo, a přesto, že jsme u televize drželi palce Monice Absolonové, která zrovna moderovala Atleta roku, jsem ty palce na chvíli pustila a šla si tajně udělat na záchod těhotenský test. Na ty dvě čárky jsem tam pak nevěřícně koukala asi pět minut..."

Autor: Monika Hrušková
Foto: Foto archiv Laďky Něrgešové

Vojtkovi fandila milenka

28. srpna 2008 v 12:49 | www.blesk.cz |  Přátelé
20.06.  05:00

Po třech měsících se znovu objevil Pepa Vojtek (41) na veřejnosti se svou novou partnerkou Jovankou Skrčeskou (29). Vybrali si na to hřiště TJ Broumy, kde hrál Pepa fotbal s kolegy z muzikálu. Mnozí z nich jeho vztah neschvalují.

"Neřeším to. Když jsem odehrál, jeli jsme hned domů," řekl Blesku.

S hrajícími muzikanty dorazily i jejich kolegyně, mezi nimiž byla i Monika Absolonová. Ta před časem 'vyprovodila' Jovanku ze své taneční skupiny, když si měla vybrat mezi ní a Pepovou manželkou Libuškou. "Co si kdo myslí, je jeho věc a nebavím se s nimi o tom. Ale v Broumech jsme se mezi lidmi nezdrželi. Byl jsem z fotbalu tak ubitý, že jsem sotva dolezl do auta a jeli jsme domů," řekl Blesku Pepa.

Rocker si na úvod nového života pořizuje i nové tetování. "Ještě není hotové, nechte se překvapit," mlžil nad motivem své nové ozdoby. K tomu, že by se neměl dál s Jovankou do rozvodu objevovat na veřejnosti, se prý jeho rozvodový právník nevyjádřil. "Nikdo mi nic neřekl," krčil rameny Pepa. Minulý týden se s Jovankou vypravil i na křest spřátelené slovenské kapely.

Autor: Saša Šeflová

Potápěči vytáhli z Vranovské přehrady 907 lahví sektu

28. srpna 2008 v 12:46 | www.blesk.cz |  Akce
09.08.  22:40

Téměř po roce opustilo dno Vranovské přehrady 907 lahví sektu, které tam při teplotě pěti stupňů Celsia a tlaku pěti atmosfér zrály od loňského září.

Ze čtyřicetimetrové hloubky je v kovové kleci vyzvedli na hladinu členové místního potápěčského spolku.

"Sekty, jež pocházejí od společnosti Vinné sklepy Lechovice, se v průběhu roku prodávaly v internetové aukci za vyvolávací cenu 1499 korun, z níž většina peněz putuje na dobročinné účely. Prodaly se všechny láhve, výtěžek 443 507 korun věnujeme stejně jako v minulých letech na konto Centra Paraple," řekl dnes ředitel společnosti Ivan Kalaš.

Výlov sektů "uskladněných" na dně přehrady je již tradicí, první lahve tam byly spuštěny v roce 2000. Akci na pláži Vranovské přehrady doprovází bohatý kulturní program, který začal dnes v podvečer. Na pódiu vystoupila mimo jiné například dvojice zpěváků Monika Absolonová a Petr Kolář.

Dno přehrady ale nezůstalo dlouho prázdné, potápěči na něj namísto lahví sektu uložili sochu svatého Urbana. "Naše společnost slaví letos 15 let od založení. Rozhodli jsme se proto na dno přehrady umístit sochu patrona moravského vinařství," řekl Kalaš.

Speciální sekt byl vyroben metodou kvašení v lahvi z hroznů odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Muškát moravský, všechny z ročníku 2006. Pro lepší scelení chutí a vůní všech tří odrůd byly na podzim loňského roku smíchány už nasbírané hrozny. Sekt má podle Kalaše díky podmínkám na dně přehrady bohatší perlení a lepší chuť i vůni.

Počet lahví má připomenout 907 let od první historické zmínky o Vranově nad Dyjí. Láhve sektu se prodávaly ve veřejné internetové aukci. Vyvolávací cena jedné láhve byla 1499. Třetina z této částky jde na náklady výlovu, zbytek ceny tvoří výtěžek pro Paraple. Nejštědřejší majitel čerstvě vytažené láhve dal za sekt 4129 korun.

Autor: ČTK

Mocnými ochrannými křídly - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:58 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Utíká čas Caesare můj
Silný Řím zas na mou zem dostává chuť
Snad Marcus Antonius, který po tvém boku stál
Může mi pomoci?
---
Vzpomínám na setkání dávné
Pouhá chvíle vzdálená
Tvář tu přesto stále mám
V paměti leč v závojích
---
Můj zájem sílí, začal hnát
Zvědavou touhu lépe znát
Muže, jenž brání mi spát
A s nímž by vzkvétal nilský stát
Mocnými ochrannými křídly
Mocnými ochrannými křídly
Chraň stát egyptský

Velká píseň o Nilu - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:56 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Odjíždím, víc nevzlykám
Samotě své již zvolna přivykám
Rákosí kýl rozčeří
Dřív než má zem zešeří
---
Krokodýl spí v písčinách
Přemýšlím o všech římských příčinách
Caesar, bůh bdí ve hvězdách
Jen když spím blíž se mi zdá

Ref.:
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj
---
Synu můj, víc nevzlykám
Všechnu svou lítost i hněv
Polykám
Jako Nil já plynu dál
Ty jsi syn, jenž bude král

Ref.:
Svítá, zšed náhle stín
Vím dál, jak žít teď s tím
Jen mnou je chráněn syn můj
Cítím se spálená
Zlým snům však vzdálená
Ránem, když vstává Nil můj
Kleopatra + Sbor:
Snáší pryč pláč a žal
Nil, jenž sám Ré nám dal
Deltou dál proudí Nil můj (tvůj)
Římským zlem vláčenou
Pláčem tvář zmáčenou
Sílou svou léčí Nil můj (tvůj)

Caesar náš - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:49 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Marcus Antonius:
Tak zemřel Caesar náš
Když si tógou zakryl tvář
A co dál říct, závěť mám

Kleopatra:
Spíš cítím, nežli vím
Že získá všechno Řím
A já na cestu k Egyptu se dám

Marcus Antonius:
Já vím, že cesty zkříží osud záhy nám

Oba:
Já vím, že Caesar býval přítel tvůj
Caesar náš

Lásko, nechoď před senát - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:48 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
K ránu spánkem mým se prohnal sen
Ze spánku mě vyrval vlastní sten

Caesar:
Vím, co zřejmě snažíš se mi říct
Věštec spatřil v játrech mnohem víc

Kleopatra:
Lásko, nechoď před senát

Caesar:
Nepřátelům svým se smát

Kleopatra:
V náruč smrti chceš se hnát vždyť

Oba:
Neposílí, co tě zabíjí

Octavian:
Jít bys měl před senát
Korunu chcem ti dát
Zásluhy ocenit tvé

Octavian + Kleopatra + Caesar:
Věštec to vidí, že březnové idy, ty
Ty završí Caesara pouť

Kleopatra:
Naplní se, co se zdá

Caesar:
Možná, že smrt není zlá

Octavian:
Můžeš římským králem být

Caesar:
Myslím, že tam musím jít

Octavian + Kleopatra + Caesar:
Či smí znát Caesar strach?

Ať věci jsou tak jak jsou - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:43 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Já ví, že odmítáš Octavia
Jenž by ti korunu dal

Caesar:
Říkám, stačí, že Caesar jsem já
Nač mám i římský být král
Já jsem Caesar

Kleopatra:
Nevím, proč odpouštíš nepřátelům
Jež bys měl mečem svým stít

Caesar:
Hlídám své štěstí, jsem stranou všem zlům
zlům
Není mým cílem se mstít

Kleopatra:
Ty jsi Caesar, ale temné síly pracují

Caesar:
Takový je Řím

Kleopatra:
Musíš se prát

Caesar:
Kam se mám drát

Kleopatra:
Jen silným vždycky přál Řím

Caesar:
Jen silným vždycky přál Řím

Kleopatra:
Nechceš se být
Nechal's to být

Oba:
Ať věci jsou tak jak jsou

Kleopatra:
Zlé sny mě trápí,až bojím se spát

Caesar:
Jsou to sny, noční můry
Stačí si přát, dokud Caesar je Řím

Oba:
Ať věci jsou tak jak jsou

Teď královnou jsem já - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:40 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Své myšlenky jen zvolna sbírám
Ty, Isis dobře víš, jaký mám cíl
Já, jež mívám vnuknutí
Dál přežívám spiknutí
A hvězda nilská vzhůru stoupá
---
Když kobra zlatá skráň mou svírá
A velký průvod můj uvítá Řím
Můj pocit je smíšený
Zájem o mne zvýšený
Však na úsměvy nejsem skoupá

Ref.:
Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím, to má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já
---
Já od Římanů smích i slýchám
A napjatý zde fóra dýchám tep
Leskem svým je ohromím
Hrot zášti tak odlomím
A hvězda nilská vzhůru stoupá

Ref.

Sbor:
Teď královnou jsi nám
A hold ti vzdává Řím
Už vjíždíš před senát
Tvá krása s bohatstvím je v Římě vším

Kleopatra:
Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Ta síla zkrocená, drtivá i výbušná
Teď královnou jsem já
Teď královnou jsem já

Teď královnou jsem já - Ilona Csáková, Monika Absolonová, Bára Basiková

Když v Deltě svítá - Kleopatra komplet

27. srpna 2008 v 15:33 Texty písniček
Album: Kleopatra komplet

Kleopatra:
Dívej se, jak plyne Nil, lásko má
Nil je život

Caesar:
To tys můj život, Kleopatro

Kleopatra:
Ty můj

Caesar:
Tiše, Nil poslouchá

Kleopatra:
V dálce stíny pyramid
Stálý slunce žár
Vstává zem a řeka proudí dál

Caesar:
Lásku tvou a zemi mít
Co víc bych si jen přál
Po tvém boku Římu v čele stál

Kleopatra:
Pánem světa být

Caesar:
Královnu svou mít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba, ref.:
Sílu náhle v nás
Když v deltě svítá
Když v deltě svítá

Kleopatra:
Říši naší krále dám
Cítím jeho puls
V rákosí když vplouvá lodi kýl

Caesar:
Svítá, lásko právě nám
A správný máme kurs
Dál než Alexandr Veliký

Kleopatra:
Může náš syn být

Caesar:
Stále vzhůru jít

Kleopatra:
Já to cítím

Caesar:
Já to cítím

Oba, ref.

Kleopatra:
Deltou věčně plyne Nil

Caesar:
A sílí z přítoků

Kleopatra:
Vnímej řeku

Caesar:
Na věky věků

Oba:
Je lásko síla v nás